Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 01-02-2015

1) De huurder dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement en het parkreglement. Deze liggen ter inzage in het chalet. Bij overtreding van deze reglementen zijn de boetes voor de huurder.
2) Om de reservering van het verblijf te bevestigen dient de klant het reserveringsformulier in te vullen en terug te sturen of te mailen aan de eigenaar. Na ontvangst van het ingevulde reserveringsformulier zal de eigenaar een bevestiging sturen als formele aanvaarding van de reservering. Binnen 8 dagen dient u 25 % van de huursom te voldoen en 75 % uiterlijk vier weken voor de gereserveerde periode
3) In geval van annulering gelden de volgende bepalingen:
A: Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de huurperiode betaalt huurder 25% van de totale huurkosten.
B: Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode betaalt huurder de totale kosten van de overeengekomen huurprijs.
C: Bij uitblijven van betaling, genoemd in punt 2, heeft de eigenaar het recht om het verblijf opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de klant na betaling geen gebruik maakt van het verblijf, of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.
4) De huurperiode begint om 15 uur ‘s middags op de dag van aankomst en eindigt om uiterlijk 10.30 uur op de dag van vertrek. De wisseldagen buiten de zaterdag in overleg met de eigenaar.
5) Aansprakelijkheid: De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, inclusief diefstal uit zwembadlockers, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in het chalet en het gebruik van faciliteiten van Landgoed De IJsvogel.
6) De klant zal onmiddellijk aan de eigenaar alle defecten en/of storingen aan het verblijf, de inventaris, de apparatuur of de elektrische installatie melden. Maatregelen voor het herstel of vervanging van de storing of het defect zullen door de eigenaar zo snel mogelijjk worden genomen.De verhuurder kan geen klachten accepteren die gedaan worden nadat de klant het chalet heeft verlaten en waartoe, gedurende het verblijf, geen mogelijkheid tot het vinden van een oplossing is geboden.
7) De verhuurder stelt  Wifi, beschikbaar voor haar gasten. Voor mogelijke storingen is de verhuurder niet aansprakelijk. Wel zullen zij bij storingen zich inspannen om deze te (laten ) oplossen
8) De klant gaat ermee akkoord om als een zorgzame huurder voor het verblijf te zorgen. Bij schade, toegebracht door de klant, van het chalet of het interieur, is de klant verantwoordelijk en worden de kosten verrekend met de borg. Bij grotere schades krijgt de klant een rekening van de eigenaar van de toegebrachte schade. De klant gaat er eveneens mee akkoord zich op geen enkele wijze zo te gedragen dat dit tot overlast is van de aangrenzende chalets.
8) De klant gaat er tevens mee akkoord om de woning bij vertrek netjes achter te laten. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan/vaatwasser uitgeruimd, de keuken, koelkast/oven/koffiezetapparaat/barbecue schoon, vuilniszak in de container).